Mediacje

Mediacja jest polubowną metodą rozwiązywania sporów, w której neutralny, bezstronny i wykwalifikowany mediator pomaga stronom konfliktu we wzajemnej komunikacji, a także określeniu interesów i w konsekwencji wypracowaniu akceptowalnego przez obie strony porozumienia. 

Adwokat Paulina Dolata – Nowak jest certyfikowanym mediatorem, wpisanym na listę stałych mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Prowadzi mediacje sądowe, pozasądowe i pomaga zwaśnionym stronom konfliktu dojść do porozumienia w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych.

 

ZALETY MEDIACJI:

 • szybkość (brak skomplikowanych procedur),
 • dostępność (dopóki nie zapadnie wyrok można wejść na drogę mediacji)
 • niskie koszty,
 • poufność,
 • dobrowolność (na każdym etapie mediacji zawsze można odstąpić),
 • wygaszenie negatywnych emocji,
 • możliwość spokojnego wysłuchania stanowiska obu stron,
 • obustronne korzyści (naprawa relacji i odbudowanie podstaw współpracy, przywrócenie przyjaznej i rzeczowej komunikacji,
 • spólne poszukiwanie optymalnych rozwiązań),
 • realny wpływ stron na treść ugody,
 • wzajemnie korzystne i realne porozumienie,
 • obydwie strony wygrywają (brak relacji wygrany-przegrany)
 • możliwość skorzystania z postępowania sądowego, jeżeli mediacja nie zakończy się porozumieniem

 

GŁÓWNE ZASADY MEDIACJI:

 • dobrowolność stron co do mediowania, wyboru osoby mediatora oraz treści porozumienia,
 • bezstronność mediatora wobec każdej ze stron,
 • neutralność mediatora wobec przedmiotu sporu,
 • autonomia konfliktu – Strony sporu pozostają „właścicielami swojej sprawy”. Mediator w odróżnieniu od Sądu nie narzuca rozstrzygnięcia,
 • poufność mediacji (co do faktu jej odbycia i przebiegu),
 • odformalizowanie (w mediacji sporządza się formalnie tylko: umowę o mediację, protokół z mediacji i porozumienie),
 • brak prowadzenia postępowania dowodowego, ustalania kto ma rację, kto jest winny,
 • dobra wiara – strony uczestniczące w mediacji powinny mieć wolę dokonania ustępstw,
 • szacunek – uczestnicy mediacji powinni traktować się z wzajemnym szacunkiem,
 • satysfakcja dla każdej ze stron – porozumienie powinno być wzajemnie korzystne dla obydwu stron.

W przypadku zainteresowania procesem mediacji, a także udziałem adwokat Pauliny Dolaty – Nowak w tym procesie, proszę o kontakt z Kancelarią.

Możliwe jest także zaproponowanie Sądowi w mediacji sądowej Mecenas Pauliny Dolaty – Nowak jako mediatora.

Strefa kienta

Wyszukaj

Formularz kontaktowy